logo bip

informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia opinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego  na: ,, Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW

Tytuł ogłoszenia
informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia ,, Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 83/1, 84 obręb Buczyn Dworski(woj. mazowieckie, gm. Kosów Lacki) wraz z niezbędną infrastruktu
Znak sprawy
RG.6220.1.2022  
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.1.2022                                                                    Kosów Lacki, dnia 23.03.2022r.

 

 

                                                                           Państwowe Gospodarstwo Wodne

                                       Wody Polskie

                                                                                   Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

                                              ul. Repkowska 49

                                                           08-300 Sokołów Podlaski

 

Zgodnie z art. 63, art. 64 ust.1 pkt.4 i ust. 1 c ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn.zm.), w załączeniu przesyłam wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną dla przedsięwzięcia polegającego  na: ,, Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 83/1, 84 obręb Buczyn Dworski(woj. mazowieckie, gm. Kosów Lacki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”  celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, dokonania uzgodnienia ww. przedsięwzięcia.

 

Inwestor :  MQ Energy Sp. z o.o. ul. Bukowa 24, 43-100 Tychy

 

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie  Buczyn Dworski nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki

 

 

                                                                                          Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

 

 

 

 

 

 

 

RG.6220.1.2022                                                                    Kosów Lacki, dnia 23.03.2022r.

 

 

 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                   Wydział Spraw Terenowych I

                                             ul. Kazimierzowska 23

                              08-110 Siedlce

 

 

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego  na: ,, Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 83/1, 84 obręb Buczyn Dworski(woj. mazowieckie, gm. Kosów Lacki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem ” zwracam się zgodnie z art. 64 ust.1,pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn.zm.) o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

Inwestor : MQ Energy Sp. z o.o. ul. Bukowa 24, 43-100 Tychy

 

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie Buczyn Dworski nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki

 

 

 

 

 

                                                                                          Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

 

 

 

 

 

 

RG.6220.1.2022                                                                    Kosów Lacki, dnia 23.03.2022r.

 

 

 

            Państwowy Powiatowy

 Inspektor Sanitarny

w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3

08-300 Sokołów Podlaski

 

 

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 83/1, 84 obręb Buczyn Dworski(woj. mazowieckie, gm. Kosów Lacki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem” zwracam się zgodnie z art. 64 ust. 1pkt 2 oraz art. 78 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn.zm.) o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

 

Inwestor : MQ Energy Sp. z o.o. ul. Bukowa 24, 43-100 Tychy

 

 Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie Buczyn Dworski nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki.

 

 

 

 

                                                                                           Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 23.03.2022 14:12:38
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2022 15:09:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
23.03.2022 15:09:27 Andrzej_BIP edycja strony
23.03.2022 14:12:38 Andrzej_BIP strona została dodana