logo bip

Informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającego na: *,,budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów L

Tytuł ogłoszenia
Informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającego na: *,,budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów L
Znak sprawy
RG.6220.8.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.8.2023

Kosów Lacki, dnia 9 stycznia 2024r.

Mazowiecki Państwowy

Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w Warszawie

ul. Żelazna 79

00-875 Warszawa

W nawiązaniu do pisma strony postępowania z dnia 15.12.2023r., w związku

z

wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

,,budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do

60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach

pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski,

województwo mazowieckie”

zwracam się zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust.1 pkt

1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko(Dz.U. z 2023r., poz.1094 z późn.zm.) w powiązaniu z

art. 12 ust. 1a pkt. 2

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny radiacyjnej

o opinię co do

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu

raportu.

Inwestor :

GREENPOLAND PV 3 Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 43/17, 08-110

Siedlce

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie

Kutyski i Telaki nie posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

/-/ Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 09.01.2024 14:40:11
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2024 14:41:03
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
09.01.2024 14:40:11 Andrzej_BIP strona została dodana