logo bip

informacja o podjętych czynnościach w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *,, Wydobywaniu i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 139-161, 167, 321-342 obręb 0009 Grzy

Tytuł ogłoszenia
,, Wydobywaniu i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 139-161, 167, 321-342 obręb 0009 Grzymały, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski ”
Znak sprawy
RG.6220.7.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.7.2023 Kosów Lacki, dnia 22 września 2023r.


 


 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Wydział Spraw Terenowych I

ul. Kazimierzowska 9

08-110 Siedlce

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Wydobywaniu i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 139-161, 167, 321-342 obręb 0009 Grzymały, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski ” zwracam się zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn.zm.) o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

Inwestor: Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J., ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

 

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie Grzymały nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 


 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

/-/ Jan Słomiak

 

 

 

 

 

 

RG.6220.7.2023 Kosów Lacki, dnia 22 września 2023r.

 


 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

ul. Repkowska 49

08-300 Sokołów Podlaski


 

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Wydobywaniu i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 139-161, 167, 321-342 obręb 0009 Grzymały, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski ” zwracam się zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn.zm.) o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

Inwestor: Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J., ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

 

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie Grzymały nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

/-/ Jan Słomiak


 


 


 


 

 

 

 

 

 

RG.6220.7.2023 Kosów Lacki, dnia 22 września 2023r.

 


 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3

08-300 Sokołów Podlaski


 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Wydobywaniu i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 139-161, 167, 321-342 obręb 0009 Grzymały, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski ” zwracam się zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn.zm.) o wydanie opinii dla realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

Inwestor: Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J., ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

 

 

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie Grzymały nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

/-/ Jan Słomiak


 


 


 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 22.09.2023 14:36:52
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2023 14:40:31
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.09.2023 14:36:52 Andrzej_BIP strona została dodana