logo bip

O B W I E S Z C Z E N I E budowa sieci wodociągowej na części dz. nr ewid.: 1082, 1087, 396/1, 1090, 387, 426,1089, 423/1, 423/2 ,423/6 w miejscowości Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki.

Tytuł ogłoszenia
budowa sieci wodociągowej na części dz. nr ewid.: 1082, 1087, 396/1, 1090, 387, 426,1089, 423/1, 423/2 ,423/6 w miejscowości Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki.
Znak sprawy
RG.6733.1.2.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia 20 października 2023 roku

RG.6733.1.2.2023

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz. U. Z 2023 r., poz. 997 z późn. zm./ podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lack i zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji – budowa sieci wodociągowej na części dz. nr ewid.: 1082, 1087, 396/1, 1090, 387, 426,1089, 423/1, 423/2 ,423/6 w miejscowości Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki.

 

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 10 KPA, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2 pokój nr 9 w godzinach od 8 do 16.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kośów Lacki

/.../ Jan Słomiak

 

miejsce rozmieszczenia:

 

  1. w poblizu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.

  2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

  3. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

  4. a/a.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Bielińska

tel. służbowy: /25/ 7879105

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 20.10.2023 09:40:12
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2023 09:41:39
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
20.10.2023 09:40:12 Andrzej_BIP strona została dodana