logo bip

O B W I E S Z C Z E N I E na wniosek Pana Krzysztofa Ołtarzewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie silosu na kiszonkę oraz hali łukowej na części dz. nr e

Tytuł ogłoszenia
O B W I E S Z C Z E N I E na wniosek Pana Krzysztofa Ołtarzewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie silosu na kiszonkę oraz hali łukowej na części dz. nr e
Znak sprawy
RG.6730.1.5.2024
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia 21 marca 2024 r.

RG.6730.1.5.2024

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek Pana Krzysztofa Ołtarzewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie silosu na kiszonkę oraz hali łukowej na części dz. nr ewid.: 600 w miejscowości Dybów, gmina Kosów Lacki.

W związku z nieuregulowanym stanem prawnym części działki nr ewid. 332 w miejscowości Sągole (udział 1/9 we współwłasności), zawiadamia się ewentualnych spadkobierców o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień w sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kościelna 20 pokój nr 15 w godzinach od 8 do 16.


 

Niniejsze obwieszczenie zostało upublicznione dnia 21 marca 2024 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kośów Lacki

/.../ Jan Słomiak

 

miejsce rozmieszczenia:

 

  1. w pobliżu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia

  2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

  3. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

  4. a/a.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Nowak

tel. służbowy: 25 787 91 05

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 21.03.2024 09:41:57
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2024 09:43:45
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.03.2024 09:41:57 Andrzej_BIP strona została dodana