logo bip

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji  inwestycji celu  publicznego

Tytuł ogłoszenia
Decyzja Nr RG.6733.3.2.2022 o lokalizacji  inwestycji celu  publicznego polegajacej na  budowie obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) wraz z zagospodarowaniem terenu
Znak sprawy
RG.6733.1.3.2022
Od kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia 28 listopada 2022 roku

RG.6733.1.3.2022

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej, że z wniosku Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowski obozu zagłady i  obozu pracy (1941-1944), Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 28 listopada 2022 roku wydał decyzję Nr RG.6733.3.2.2022 o lokalizacji  inwestycji celu  publicznego, dla inwestycji polegajacej na  budowie obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 81/3 w miejscowości Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki.

Z w/w decyzją oraz załącznikami można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2; 08-330 Kosów Lacki w pokoju nr 9 w godzinach 8-16.

Niniejsze obwieszczenie zostało upublicznione dnia 28 listopada 2022 r.

           

                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                 Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                                    /.../

miejsce rozmieszczenia:

 

  1. w pobliżu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia
  2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki
  3. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki
  4. a/a.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Barbara Wyszomierska

tel. służbowy:  25 787 91 05

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 28.11.2022 08:29:01
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2022 08:34:40
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
29.11.2022 08:34:40 Andrzej_BIP edycja strony
28.11.2022 08:29:01 Andrzej_BIP strona została dodana