logo bip

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na zalesieniu gruntu rolnego na części działki nr ewid.: 640 w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów - zapewnia się stronom czy

Tytuł ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na zalesieniu gruntu rolnego na części działki nr ewid.: 640 w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów - zapewnia się stronom czy
Znak sprawy
RG.6730.1.31.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy

Kosów Lacki

Kosów Lacki, dnia 19 marca 2024 r.

RG.6730.1.31.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 977) podaje się do wiadomości publicznej, że przed wydaniem decyzji
o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegajacej na
zalesieniu gruntu rolnego na części działki nr ewid.: 640
w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów
- zapewnia się stronom czynny udział w postępowaniu administracyjnym.

W związku z nieuregulowanym stanem prawnym działki nr ewid. 642 w miejscowości Stara Maliszewa, zawiadamia się ewentualnych spadkobierców o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjasnień w sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Koscielna 20 pokój nr 15 w godzinach od 8 do 16.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało upublicznione dnia 19 marca 2024 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kośów Lacki

/.../ Jan Słomiak

 

miejsce rozmieszczenia:

 

  1. w poblizu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia

  2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

  3. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

  4. a/a.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Nowak

tel. służbowy: 25 787 91 05

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 19.03.2024 15:14:53
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2024 10:21:28
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
28.03.2024 10:21:28 Andrzej_BIP edycja strony
20.03.2024 09:17:20 Andrzej_BIP edycja strony
19.03.2024 15:14:53 Andrzej_BIP strona została dodana