logo bip

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Tytuł ogłoszenia
postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji udzielającej Województwu Mazowieckiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejących rowów drogowych wraz z rozbiórką przepustów pod zjazdami, rozbi
Znak sprawy
LU.ZUZ.2.4210.105.2022.MN
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z poźn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w dniu 10 listopada 2022 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji udzielającej Województwu Mazowieckiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejących rowów drogowych wraz z rozbiórką przepustów pod zjazdami, rozbiórkę istniejących przepustów na ciekach naturalnych pod projektowanym korpusem drogi wojewódzkiej nr 627, wykonanie rowów drogowych wraz z przepustami pod zjazdami, przebudowę rowów melioracyjnych i rowów bez nazwy poprzez likwidację i wykonanie przepustów, przebudowę i odtworzenie rowu melioracyjnego R-G w celu zapewnienia odpływu z obiektu melioracyjnego, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, wykonanie ośmiu zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, tj. odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z kanalizacji deszczowej przez projektowane wyloty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, do zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i rowów drogowych, z lokalizacją na działkach nr: 1376/4, 1376/10, obręb Kosów Lacki [0001]; 217/1, 269/1, obręb Trzciniec Mały [0029]; 316/2, 168, 316/1, 462, 881/1, obręb Telaki [0026]; 74, obręb Dybów [0008]; 313, obręb Sągole [0024], gmina Kosów Lacki; 18/3, 18/1, 18/2, 18/4, 259, obręb Skibniew-Kurcze [0031]; 349, 99/1, 275/6, 275/9, 275/10, 330, 337, 229/6, 229/5, 231/3, 231/5, 333, 339, 100, 101, 102, 161, 162, 163, 164, 165, 216, 217, 218/1, 218/2, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226/224, 225, 227/1, 227/2, 229/2, 331, 275/4, 338, 275/3, 228, 229/3, obręb Budy Kupientyńskie [0005]; 306, 157/6, 158/1, 249/7, 153/1, 249/1, 249/2, 249/5, 305, 304, 626, 627, 249/4, 631, 632/2, 249/6, 633/2, 653/1, 632/1, obręb Kostki [0019]; 316, 222, 216, obręb Skibniew-Podawce [0032]; 242/1, 242/2, 181, 86, 183/3, 184, 182, 153/2, 153/3, 154, 155, 156, 159, 160, 183/1, 183/2, 185, 186, 187, 188, obręb Emilianów [0012], gmina Sokołów Podlaski, powiat sokołowski, województwo mazowieckie, w związku z inwestycją: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski".

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 16.11.2022 13:15:42
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2022 13:18:06
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
16.11.2022 13:15:42 Andrzej_BIP strona została dodana