logo bip

OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na – budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV w obrębie d

Tytuł ogłoszenia
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na – budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV w obrębie d
Znak sprawy
RG.6733.1.3.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia  6 września 2021 roku

RG.6733.1.3.2021

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

           Na podstawie  art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin został przygotowany projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na  budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV w obrębie działek: obręb 0010 Guty, dz. nr: 160, 161, obręb 0001 Albinów, dz. nr: 437/1, 437/2, gmina Kosów Lacki.

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 10 KPA, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2; 08-330 Kosów Lacki w pokoju nr 9
w godzinach 8-16.

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

 

                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Kośów Lacki

                                                                                                                         /.../ Jan Słomiak

 

 

miejsce rozmieszczenia:

 

  1. w pobliżu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.
  2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  3. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  4. a/a.

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Nowak

tel. służbowy: 25 787 91 05

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 06.09.2021 14:09:26
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2021 14:10:50
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
06.09.2021 14:09:26 Andrzej_BIP strona została dodana