logo bip

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski

Tytuł ogłoszenia
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski
Znak sprawy
RG.6220.13.2020 
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.13.2020                                                           Kosów Lacki, dnia 7 grudnia  2021r.

 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.)

 

zawiadamiam Strony postępowania

 

o wydaniu dnia 07.12.2021r. decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”  

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w dniu 07.12.2021r. w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki bip.kosowlacki.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Kosów Lacki, Trzciniec Mały, Telaki, Dybów, Sągole, gmina Kosów Lacki i w miejscowości Skibniew Kurcze, Skibniew Podawce, Kostki, Emilianów, Budy Kupientyńskie, gmina Sokołów Podlaski.

 

 

 

  Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

                  /-/  Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 07.12.2021 12:01:50
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2021 12:03:31
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
07.12.2021 12:01:50 Andrzej_BIP strona została dodana