logo bip

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Budowa silosów i suszarni na rzepak w ramach rozbudowy instalacji do obróbki i przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych

Tytuł ogłoszenia
,,Budowa silosów i suszarni na rzepak w ramach rozbudowy instalacji do obróbki i przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad
Znak sprawy
RG.6220.10.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.10.2023 Kosów Lacki, dnia 12 marca 2024r.


 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

 

zawiadamiam Strony postępowania

o wydaniu dnia 12.03.2024r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowa silosów i suszarni na rzepak w ramach rozbudowy instalacji do obróbki i przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę eksploatowanej przez STAOIL Sp. z o.o. w Kosowie Lackim”

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w dniu 12.03.2024r. w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kościelna 20, a także w miejscowości Kosów Lacki.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

/-/ Jan Słomiak

 

 


 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 12.03.2024 14:33:26
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2024 14:34:46
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.03.2024 14:33:26 Andrzej_BIP strona została dodana