logo bip

opinie ,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z m

Tytuł ogłoszenia
opinie ,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z m
Znak sprawy
RG.6220.5.2022  
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.5.2022                                                                    Kosów Lacki, dnia 18.11.2022r.

 

 

                                                                           Państwowe Gospodarstwo Wodne

                                       Wody Polskie

                                                                                   Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

                                              ul. Repkowska 49

                                                           08-300 Sokołów Podlaski

 

Zgodnie z art. 63, art. 64 ust.1 pkt.4 i ust. 1 c ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.), w załączeniu przesyłam wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną dla przedsięwzięcia polegającego  na: ,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii realizowanego na działce o nr ewid. 155/1, 158 obręb Guty, gmina Kosów Lacki  ” celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, dokonania uzgodnienia ww. przedsięwzięcia.

 

Inwestor :  POLA ENERGII FOTO Sp. z o.o., ul. Warszawska 44, 07-305 Andrzejewo

 

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie  Guty nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Burmistrz

                                                                                                                   Miasta i Gminy

                                                                                                                      Kosów Lacki

 

                                                                                                              /-/     Jan Słomiak

 

 

 

 

 

 

 

RG.6220.5.2022                                                                    Kosów Lacki, dnia18.11.2022r.

 

 

 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                   Wydział Spraw Terenowych I

                                             ul. Kazimierzowska 9

                              08-110 Siedlce

 

 

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego  na: ,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii realizowanego na działce o nr ewid. 155/1, 158 obręb Guty, gmina Kosów Lacki  ” zwracam się zgodnie z art. 64 ust.1,pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.) o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

Inwestor : POLA ENERGII FOTO Sp. z o.o., ul. Warszawska 44, 07-305 Andrzejewo

 

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie Guty nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz

                                                                                                                   Miasta i Gminy

                                                                                                                      Kosów Lacki

 

                                                                                                              /-/     Jan Słomiak

 

 

 

 

 

 

RG.6220.5.2022                                                                    Kosów Lacki, dnia 18.11.2022r.

 

 

 

            Państwowy Powiatowy

 Inspektor Sanitarny

w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3

08-300 Sokołów Podlaski

 

 

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii realizowanego na działce o nr ewid. 155/1, 158 obręb Guty, gmina Kosów Lacki  ” zwracam się zgodnie z art. 64 ust. 1pkt 2 oraz art. 78 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.) o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.  

 

Inwestor : POLA ENERGII FOTO Sp. z o.o., ul. Warszawska 44, 07-305 Andrzejewo

 

 Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie Guty nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

Burmistrz

                                                                                                                   Miasta i Gminy

                                                                                                                      Kosów Lacki

 

                                                                                                              /-/     Jan Słomiak

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 18.11.2022 15:39:11
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2022 15:40:53
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
18.11.2022 15:39:11 Andrzej_BIP strona została dodana