logo bip

Podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek Nadleśnictwo Sokołów, ul. Kupientyńska 17B, 08-300 Sokołów Podlaski, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 10 kwietnia 2024 roku wydał decyzję Nr RG.6730.3.11.2024 o warunkach zabudowy dla inwestyc

Tytuł ogłoszenia
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 10 kwietnia 2024 roku wydał decyzję Nr RG.6730.3.11.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji  polegającej na zmianie zagospodarowania terenu – zalesienie gruntów rolnych na części działki nr ewid. 640 w miejscow
Znak sprawy
RG.6730.1.31.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia
Podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek Nadleśnictwo Sokołów, ul. Kupientyńska 17B,  08-300 Sokołów Podlaski, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 10 kwietnia 2024 roku wydał decyzję Nr RG.6730.3.11.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji  polegającej na zmianie zagospodarowania terenu – zalesienie gruntów rolnych na części działki nr ewid. 640 w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki.

Kosów Lacki, dnia 10 kwietnia 2024 roku

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

RG.6730.1.31.2023

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek Nadleśnictwo Sokołów, ul. Kupientyńska 17B, 08-300 Sokołów Podlaski, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 10 kwietnia 2024 roku wydał decyzję Nr RG.6730.3.11.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na zmianie zagospodarowania terenu – zalesienie gruntów rolnych na części działki nr ewid. 640 w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki.

 

W związku z nieuregulowanym stanem prawnym działki nr ewid. 642 w miejscowości Stara Maliszewa, zawiadamia się ewentualnych spadkobierców o możliwości zapoznania się z w/w decyzją oraz załącznikami w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kościelna 20; 08-330 Kosów Lacki w pokoju nr 15 w godzinach 8-16.


 

Niniejsze obwieszczenie zostało upublicznione dnia 10 kwietnia 2024 r.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Kosów Lacki

/.../

miejsce rozmieszczenia:

 

  1. w pobliżu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia

  2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

  3. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

  4. a/a.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Nowak

tel. służbowy: 25 787 91 05 wew. 116

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 10.04.2024 08:21:20
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2024 08:24:45
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.04.2024 08:24:45 Andrzej_BIP edycja strony
10.04.2024 08:21:20 Andrzej_BIP strona została dodana