logo bip

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki

Tytuł ogłoszenia
,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki
Znak sprawy
RG.6220.10.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

RG.6220.10.2021                                                          Kosów Lacki, dnia 10 marca 2022r.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O  ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn.zm.)  zawiadamia, że dnia 10 marca 2022r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RG.6220.10.2021) dla przedsięwzięcia polegającego na:

,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża  ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki

realizowanego przez  P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski,    ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna

Decyzja i dokumentacja sprawy( w tym z opiniami organów ) jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 10.03.2022 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w dniu 10.03.2022r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, i w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

Udostępnia się jednocześnie w dniu 10.03.2022 r treść wydanej decyzji środowiskowej na okres 14 dni (strona internetowa BIP Urzędu).

 

  Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

                   /-/  Jan Słomiak

Treść wydanej decyzji środowiskowej dostępna pod linkiem: /sites/default/files/pliki/2022/0530_001.pdf

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 10.03.2022 13:03:47
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2022 13:08:35
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
10.03.2022 13:03:47 Andrzej_BIP strona została dodana