logo bip

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Tytuł ogłoszenia
dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych TELAKI XI zlokalizowanego na działce nr ewid. 1547/4 obręb Telaki, gmina Kosów Lacki ”
Znak sprawy
RG.6220.5.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG.6220.5.2023
Treść ogłoszenia

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

RG.6220.5.2023 Kosów Lacki, dnia 12 października 2023r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm. ) zawiadamia, że dnia 12 października 2023r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RG.6220.5.2023) dla przedsięwzięcia polegającego na:

,, wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych TELAKI XI zlokalizowanego na działce nr ewid. 1547/4 obręb Telaki, gmina Kosów Lacki ”


 

realizowanego przez Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.,

ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

Decyzja i dokumentacja sprawy( w tym z opiniami organów ) jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 12.10.2023 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w dniu 12.10.2023r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, i w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

Udostępnia się jednocześnie w dniu 12.10.2023 r treść wydanej decyzji środowiskowej na okres 14 dni (strona internetowa BIP Urzędu).

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

/-/ Jan Słomiak


 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 12.10.2023 15:54:38
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2023 15:57:44
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.10.2023 15:54:38 Andrzej_BIP strona została dodana