logo bip

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Tytuł ogłoszenia
,, budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
Znak sprawy
RG.6220.8.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

RG.6220.8.2023 Kosów Lacki, dnia 8 marca 2024r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn.zm.) zawiadamia, że dnia 8 marca 2024r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RG.6220.8.2023) dla przedsięwzięcia polegającego na:

,, budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”

realizowanego przez GREENPOLAND PV 3 Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 43/17, 08-110 Siedlce

Decyzja i dokumentacja sprawy( w tym z opiniami organów ) jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kościelna 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 8.03.2024r., tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w dniu 8.03.2024r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kościelna 20, i w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

Udostępnia się jednocześnie w dniu 8.03.2024r. treść wydanej decyzji środowiskowej na okres 14 dni (strona internetowa BIP Urzędu).

 

DECYZJA DO POBRANIA

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

/-/ Jan Słomiak

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 08.03.2024 14:08:22
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2024 14:10:06
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
08.03.2024 14:08:22 Andrzej_BIP strona została dodana