logo bip

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”  

Tytuł ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”  
Znak sprawy
RG.6220.13.2020
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

RG.6220.13.2020                                                          Kosów Lacki, dnia 7 grudnia 2021r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn.zm.)  zawiadamia, że dnia 7 grudnia 2021r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RG.6220.13.2020 ) dla przedsięwzięcia polegającego na:

,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”  

realizowanego przez  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 07.12.2021 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w dniu 07.12.2021r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, i w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

Udostępnia się jednocześnie w dniu 07.12.2021 r treść wydanej decyzji środowiskowej na okres 14 dni (strona internetowa BIP Urzędu).

Do pobrania:

Decyzja /sites/default/files/pliki/2021/grudzien/0152_001.pdf

  Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

                   /-/  Jan Słomiak

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 07.12.2021 12:03:59
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2021 12:07:57
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
07.12.2021 12:03:59 Andrzej_BIP strona została dodana