logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - świetlica wiejska w Dębem
Raport o stanie dostępności Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Kosowie Lackim stan na 01.01.2021r.
Raport o stanie zapewnienia dostępności Centrum Usług Wspólnych w Kosowie Lackim stan na 01-01-2021r.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - świetlica wiejska w Starej Maliszewie
Deklaracja dostępności
ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019r.
W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie, zawiadamia że w dniu 10 maja 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sprawie udzielenia pozwolenia na szczególni
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa instalacji...