logo bip

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Tytuł ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Budowa przez KOMAGRA Sp. z o.o. instalacji do produkcji i konfekcjonowania olejów spożywczych o zdolności produkcyjnej do 300 Mg/dobę technologicznie i funkcjonalnie powią
Znak sprawy
RG.6220.7.2018
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

RG.6220.7.2018                                                            Kosów Lacki, dnia 17 listopada 2021r.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn.zm.)  zawiadamia, że dnia 17 listopada 2021r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RG.6220.7.2018 ) dla przedsięwzięcia polegającego na:

,, Budowa przez KOMAGRA Sp. z o.o. instalacji do produkcji i konfekcjonowania olejów spożywczych o zdolności produkcyjnej do 300 Mg/dobę technologicznie i funkcjonalnie powiązanej ze zmienianą Instalacją do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę eksploatowanej przez STAOIL Sp z o.o.” przy ulicy Energetycznej 2 w Kosowie Lackim na obszarze obejmującym następujące działki: 1601/2, 1601/4, 1601/5, 1601/6, 1601/7, 1601/8, 1601/9, 1602, 1603/4, 1603/5, 1603/6, 1603/7, 1600/1, 1600/2, 1600/3

realizowanego przez  KOMAGRA Sp. z o.o., ul. Połczyńska 97a, 01-303 Warszawa                         i STAOIL Sp. z o.o. , ul. Energetyczna 2, 08-330 Kosów Lacki

Decyzja i dokumentacja sprawy( w tym z uzgodnieniami i opiniami organów ) jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 17.11.2021 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w dniu 17.11.2021r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, i w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

Udostępnia się jednocześnie w dniu 17.11.2021 r treść wydanej decyzji środowiskowej na okres 14 dni (strona internetowa BIP Urzędu).

/sites/default/files/pliki/2021/listopad/0082_001.pdf

  Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

                   /-/  Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 17.11.2021 12:24:01
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2021 12:32:41
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.11.2021 12:24:01 Andrzej_BIP strona została dodana