logo bip

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, wojewódz

Tytuł ogłoszenia
,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
Znak sprawy
RG.6220.2.2022
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

RG.6220.2.2022 Kosów Lacki, dnia 28 marca 2024r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn.zm.) zawiadamia, że dnia 28 marca 2024r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RG.6220.2.2022) dla przedsięwzięcia polegającego na:

,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”

 

realizowanego przez inwestora Sylwię Jaworowską – Choromańską

ul. Warszawska 32, 08-103 Nowe Opole

 

Decyzja i dokumentacja sprawy( w tym z opiniami organów ) jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kościelna 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 28.03.2024r., tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w dniu 28.03.2024r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kościelna 20, i w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

Udostępnia się jednocześnie w dniu 28.03.2024r. treść wydanej decyzji środowiskowej na okres 14 dni (strona internetowa BIP Urzędu).

Do pobrania:

Decyzja część 1

Decyzja część 2

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

/-/ Jan Słomiak

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 28.03.2024 13:50:32
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2024 13:53:17
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
28.03.2024 13:50:32 Andrzej_BIP strona została dodana